Visie en Toekomst
Het bestuur bepaalt samen met haar leden de visie van de Maashorst Betrokken Ondernemers en
het beleid voor de toekomst. Het spreekt vanzelf dat de toekomstvisie van Stichting Maashorst in Uitvoering,
welke vastgelegd is in het Maashorst Manifest, hierbij een leidraad is.

Werkgroepen
Er zijn vier werkgroepen waar leden aan deelnemen, het doel is om ieder lid actief betrokken te laten zijn bij de club:
PR & Communicatie, organisatie events, toekomst en kennistafel. Intern

PR en communicatie
Deze werkgroep houdt zich bezig met de PR van de Maashorst Betrokken Ondernemers.
Twee keer per jaar initiëren zij een regionaal overleg met andere recreatieve platformen voor betere samenwerking.

  • Er is een samenwerking met het programmabureau de Maashorst
  • Een vertegenwoordiger zit in de redactieraad van het kwartaalblad Meer Maashorst. Een twee pagina groot artikel
    ‘Op de fiets met…’ wordt per kwartaal aangeleverd. (de fietstocht is steeds met één van de leden)
  • Een vertegenwoordiger zit in de redactie van de FB community Allemaal Maashorst
  • Alle leden houden de eigen facebookpagina Maashorst Betrokken Ondernemers bij
  • We houden intensief contact met de regionale VVV’s voor een optimale promotie van het gebied en de arrangementen van de leden.
  • Het bijhouden van de eigen website maashorst-betrokken-ondernemers.nl
  • Twee brainstormsessies per jaar voor meer en betere communicatie
  • Stimulatie leden en andere partijen hun events te communiceren

Voorzitter
Heeft zitting in de Raad van Advies Maashorst en kan zo direct invloed uitoefenen op het beleid in de Maashorst.Uw aanvraag zal door het bestuur worden beoordeeld.