Onze bestuurders worden regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn op reguliere basis, periodiek of ad hoc, met als doel onze missie en visie nastreven. 

Samenwerkingen met andere media, werkgroepen en organisaties die als doel hebben de Maashorst op de kaart te zetten worden dan bezocht. Hieronder een opsomming van enkele bijeenkomsten waar we geweest zijn of die we periodiek volgen. 

De Stichting Maashorst in uitvoering wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Hierin zijn partijen vertegenwoordigd die fysiek en aan de slag zijn binnen De Maashorst. Zij adviseren met een brede blik over de uitvoering van het jaarplan en alles wat daarmee samenhangt. De Raad van Advies heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door het Bestuurlijk Regieteam.

Samenstelling:
Eja Praasterink – Onafhankelijk voorzitter
Twan van Bakel – Maashorst Betrokken Ondernemers MBO)
Leo Vervaart – Natuurcentrum
De Maashorst
Joep van Lieshout – Natuurverenigingen in de Maashorst
Rein de laat – VVV Noordoost Brabant 
Jos Timmers – Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Harrie Boot – Cultuurhistorie
Rob Dekkers – Wildbeheereenheid
Rianne Matthijssen – Recro

Stichting Maashorst in uitvoering

De Stichting Maashorst in Uitvoering bestaat uit een deskundig bestuur, voorgezeten door een voorzitter die is benoemd door het Bestuurlijk Regieteam op voordracht van de Stichting.

De stichting geeft concreet handen en voeten aan projecten die zijn opgenomen in de jaarplannen over de inrichting en beheer van het gebied. De taken van de stichting zijn veelomvattend: Zij sluit contracten, vraagt subsidies aan en verricht als rechtspersoon de rechtshandelingen. Ook beheert ze ‘de portemonnee’. De stichting wordt bijgestaan door een adviesraad met vertegenwoordigers uit de natuurorganisaties, wildbeheerseenheden, boeren, gastvrijheidssector en heemkundekring.

Samenstelling:
Geert Versteijlen/Oss
Hendrik Hoeksema/Oss
Ben Keller/Uden
Rolf Kok/Schaijk

Het programmabureau bestaat uit medewerkers van de deelnemende organisaties van het Bestuurlijk Regieteam. Het programmabureau ondersteunt en krijgt opdrachten van de Stichting… lees verder

 

Stichting Maashorst Events organiseert sportieve belevingsevenementen, om iedereen bekend te maken met De Maashorst en te laten genieten van al het moois dat ons OERgebied en haar ondernemers ons te bieden hebben. De stichting is een initiatief van de stichting Maashorst Betrokken Ondernemers.

Samenwerking faciliteren door actief bezoek aan bijeenkomsten met Ondernemersverenigingen in de kernen van het Maashorstgebied. 

… vullen we spoedig aan