Aanmelden gaat heel eenvoudig! Ga naar www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl/ondernemer-leden-invoeren  en vul het formulier in. Vul datgene in wat je wil delen. We hebben alvast een aantal vragen gemaakt om je op weg te helpen.

Onze agendapunten kan je vinden op onze website onder kopje Agenda. We proberen in het najaar de agenda voor het komende jaar altijd klaar te hebben, zodat de datums genoteerd kunnen worden in de agenda. 
Alle recreatieve agendapunten van je bedrijf of organisatie die je wilt delen op Facebook, kan je daar invoeren. Via deze link kun je heel eenvoudig jouw evenement aanmelden

Twan van Bakel (voorzitter)
Aardt Bos (penningmeester)
Marij van der Leest (secretariaat)
Dinie van den Brenk (public relations)
Thea van Leeuwen (bestuurslid)
Rian van Schijndel (BIZZ)

De leden worden betrokken bij de PR en communicatie van de Maashorst; zowel in geprinte vorm als online. Het bestuur zal een commissie organiseren die zorgt dat de PR en de communicatie actueel en volledig opgepakt wordt.

We zijn met een nieuwe tak gestart. Ondernemers van bedrijven in de detailhandel, industrie, zorgverlening of zakelijke dienstverlening kunnen zich aansluiten bij de BIZZ-tak. Voor elke bedrijf in de Maashorst is er zo de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om lid te worden van de Maashorst Betrokken Ondernemers.
De precieze details gaan we ontwikkelen gaandeweg er meer leden komen. De wensen zullen geïnventariseerd worden en hiermee gaan we aan de slag. 
De doelstelling kan je >> hier vinden.
Verenigingen en stichtingen kunnen onder dezelfde voorwaarden en condities lid worden.

Voor de leden is er communicatie mogelijk via de Facebookpagina en een LinkedIn groep Maashorst Betrokken Ondernemers. Daarnaast is er een communicatiemiddel via de mail in de vorm van een nieuwsbrief. Ook de website houden we up to date. 

Ons DNA krijgt steeds meer duidelijkheid… lees meer

Ons netwerk van betrokken ondernemers werkt met commissies die allen de visie en missie van de stichting uitdragen. Word lid van dit ondernemersnetwerk, ontmoet nieuwe relaties en deel jouw kennis en expertise. Stichting Maashorst Betrokken Ondernemers wil een bijdrage leveren aan de ondernemers in de economische schil van natuurgebied de Maashorst: Uden, Oss, Bernheze en Landerd door het creëren van:

Samenwerkingsverband ondernemers in Oss, Uden, Landerd en Bernheze.
We delen de binding met het natuurgebied de Maashorst door:… lees onze visie en missie hier. 

Op deze overzichtskaart met fietsknooppunten van het gebied vindt de bezoeker alle aangesloten Maashorst Betrokken Ondernemers van toerisme en recreatietak. De leden zijn aangeduid via nummering en icoontjes. In de binnenzijde van de kaart kan men alle contactgegevens vinden. Deze kaart wordt natuurlijk ieder jaar up to date gehouden… lees hiermeer over de fietsroutekaart van 2018.

Alle leden van de Maashorst Betrokken Ondernemers toerisme & recreatie worden gevraagd, en de gelegenheid geboden, om deel te nemen aan de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van het IVN. Deze landelijke cursus wordt speciaal voor het gebied De Maashorst samengesteld. Zo kunnen we de toeristen en bezoekers als ondernemers ook echt inhoudelijke informatie geven. Meer informatie is te vinden op de website van het IVN.

Samenwerken, leren over én netwerken in natuurgebied De Maashorst.
#informatievoorziening
#samenwerkingen
#netwerkbijeenkomsten
#pr-materialen
#verbinding

De reden om als ondernemer aan te sluiten varieert.

De leden van de tak BIZZ komen uit alle kernen van het Maashorstgebied.… klik hier voor de leden BIZZ

Stichting Maashorst Events heeft als doel het organiseren van sportieve belevingsevenementen, om iedereen bekend te maken met De Maashorst en te laten genieten van al het moois dat ons OERgebied en haar ondernemers te bieden hebben.

Stallen, ateliers, recreatieverblijven of midden tussen de gewassen: onze deelnemers met de verrassende rustlocaties krijgen een bijzonder kijkje bij de Maashorst Betrokken Ondernemers. We vinden het belangrijk om gezond bewegen en tegelijkertijd het natuurbewustzijn te stimuleren.

Een natuurgebied dat zich bevindt in de gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze. Natuurgebied Maashorst is een 2400 hectare groot min of meer aaneengesloten landschapspark dat zich uitstrekt over het gebied van de gemeenten Oss, Landerd (met de plaatsen Schaijk en Zeeland), Bernheze (met de plaatsen Nistelrode en Heesch) en Uden. Het gebied bestaat uit een aantal verschillende landschapstypen: naaldbos, vaak op vastgelegd stuifzand, een viertal verspreide heidevelden (samen zo’n 200 ha groot), enkele vennetjes, modern landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen. De naam Maashorst heeft betrekking op het feit dat de Maas hier ongeveer 125.000 jaar geleden stroomde. Het natuurgebied wordt deels open gehouden en verrijkt door beheer met grote grazers. Vanaf maart 2016 wordt het gebied begraasd door ook wisenten, taurossen en exmoorpony’s.

De leden van de bedrijven in detailhandel, industrie- en zakelijke dienstverleningstak (BIZZ) worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een netwerkborrel. De precieze details gaan we ontwikkelen gaandeweg er meer leden komen. De wensen zullen geïnventariseerd worden en hiermee gaan we aan de slag. 

Wij zijn op zoek naar:

 • een ondernemer
 • met hart voor de Maashorst
 • met vrijwillige inzet
 • en enthousiasme
 • betrokkenheid

… die de werkgroep PR communicatie wil versterken. 

Lidmaatschap BIZZ 

€ 125,- (btw onbelast) per jaar.
Nieuwsbrieven per maand (uitgezonderd vakantieperiode)
Plaatsing op de website van Maashorst Betrokken Ondernemers
Plaatsing op Fietsknooppuntenroute kaart.
Mogelijkheid tot het delen van de bedrijfsactiviteiten

Ondernemers uit de gemeentes Oss, Uden, Landerd en Bernheze

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.

Ondernemers van bedrijven in de detailhandel, industrie, zorg of zakelijke dienstverlening.

Netwerkorganisaties


Nieuws & Informatie

Evenementen

Stichting Maashorst Betrokken Ondernemers wil een bijdrage leveren aan de ondernemers, in de economische schil van natuurgebied de Maashorst: Uden, Oss, Bernheze en Landerd, 
door het creëren van:

 • een netwerk van ondernemers die elkaar door hun individuele visie vinden.
 • een goede PR en communicatie over dit gebied
 • een informatievoorziening over het gebied en deze stroom activeren
 • leermomenten in de behoefte van deze doelgroep
 • erkenning, herkenning en bekendheid voor de grote diversiteit aan bedrijven en locaties
 • een mogelijkheid tot het online, lokaal, regionaal en landelijk tot ver over de grenzen; opzetten van een PR zodat inwoners, bezoekers en toeristen een grote diversiteit aan activiteiten en recreatie vinden
 • faciliteiten om activiteiten te laten ontplooien.

Heb je nieuws? Stuur deze naar pr@maashorst-betrokken-ondernemers.nl. Je kan het nieuws volgen via onze website kopje nieuws en een keer per maand sturen we je een update per nieuwsbrief.

Het gebruik van het Maashorst-logo en -huisstijl gebruiken ook onze leden zoals opgesteld door de stuurgroep in de vorm van banners van het OERgebied in Brabant.

Om versterking in elkaar te vinden, te leren van elkaar en informatie te delen, met als doel erkenning, herkenning en bekendheid te krijgen als Maashorst betrokken bedrijf en daarnaast belangstellenden te laten genieten door het aanbod. Een daadwerkelijke ontmoeting zal een proces van humanisering en verbinding op gang brengen.