Aanmelden gaat heel eenvoudig! Ga naar www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl/ondernemer-leden-invoeren en vul het formulier in. Vul datgene in wat je wil delen. We hebben alvast een aantal vragen gemaakt om je op weg te helpen.

Onze agendapunten kan je vinden op onze website onder kopje Agenda. We proberen in het najaar de agenda voor het komende jaar altijd klaar te hebben, zodat de datums genoteerd kunnen worden in de agenda. 
Alle recreatieve agendapunten van je bedrijf of organisatie die je wilt delen op Facebook, kan je daar invoeren. Via deze link kun je heel eenvoudig jouw evenement aanmelden

Twan van Bakel (voorzitter)
Aardt Bos (penningmeester)
Marij van der Leest (secretariaat)
Dinie van den Brenk (public relations)
Thea van Leeuwen (bestuurslid)
Rian van Schijndel (BIZZ)

De leden worden betrokken bij de PR en communicatie van de Maashorst; zowel in geprinte vorm als online.
O.a. de fietskaart met alle leden en hun gegevens is inmiddels een veelgebruikt item, de website met een mooi overzicht. Maar ook is er ingezet op fietsbeurzen en wandelbeurzen. 

Naast de tak Recreatie Toeristen zijn er ondernemers van bedrijven in de detailhandel, industrie, zorgverlening of zakelijke dienstverlening melden zich aan bij de BIZZ-tak. Voor elke bedrijf is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om lid te worden van de Maashorst Betrokken Ondernemers. Verenigingen en stichtingen kunnen onder dezelfde voorwaarden en condities lid worden.

Voor de leden is er communicatie mogelijk via de Facebookpagina en een LinkedIn groep Maashorst Betrokken Ondernemers. Daarnaast is er een communicatiemiddel via de mail in de vorm van een nieuwsbrief. Ook de website houden we up to date

Ons DNA krijgt steeds meer duidelijkheid… lees meer

2017 ‘Beleef de Maashorst’
2018 ‘Geniet’
Op deze overzichtskaart met fietsknooppunten van het gebied vindt de bezoeker alle aangesloten
Maashorst Betrokken Ondernemers. De leden zijn aangeduid via nummering en icoontjes.
In de binnenzijde kan men alle contactgegevens vinden. Deze kaart wordt ieder jaar up to date gehouden

Alle leden van de Maashorst Betrokken Ondernemers worden gevraagd en de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van het IVN. Deze landelijke cursus wordt speciaal voor het gebied De Maashorst samengesteld. Meer informatie is te vinden op de website van het IVN.

Voor de Recreatie & toerisme-tak wordt vijf á zes keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers met als doel: netwerken en informatievoorziening. De drempel voor je gasten wordt kleiner wanneer de gastheer of gastvrouw een bekend gezicht heeft. Ook voor je collega ondernemers is het makkelijker gasten door te sturen als ze je kennen.

De leden van de tak Toerisme Recreatie komen uit alle kernen van het Maashorstgebied. Van horeca tot groepsactiviteiten, van kunst tot slaapgelegenheden en alles daar tussenin… klik hier voor de leden toerisme & recreatie

Lidmaatschap Toerisme & Recreatie 

€ 125,- (btw onbelast) per jaar.
Nieuwsbrieven per maand (uitgezonderd vakantieperiode)
Plaatsing op de website van Maashorst Betrokken Ondernemers
Plaatsing op Fietsknooppuntenroute kaart.
Mogelijkheid tot het delen van de bedrijfsactiviteiten

Ondernemers uit de gemeentes Oss, Uden, Landerd en Bernheze
Actief in een aan vrije tijd gelieerde onderneming voor de tak Recreatie & toerisme.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.

Ondernemers van bedrijven in de detailhandel, industrie, zorg of zakelijke dienstverlening melden zich aan bij de BIZZ-tak. 

Netwerkorganisaties


Nieuws & Informatie

Evenementen

Doel: Organiseren van sportieve belevingsevenementen, om iedereen bekend te maken met De Maashorst en te laten genieten van al het moois dat ons OERgebied en haar ondernemers ons te bieden hebben. Stallen, ateliers, recreatieverblijven of midden tussen de gewassen: we geven onze deelnemers met onze verrassende rustlocaties een bijzonder kijkje bij onze Maashorst betrokken ondernemers. We vinden het belangrijk om gezond bewegen en tegelijkertijd het natuurbewustzijn te stimuleren… Meer informatie op www.maashorst-events.nl

Maashorst Op díe Fiets op derde zondag van augustus.

Deze evenementen vinden ieder jaar in een ander gedeelte van de Maashorst plaats. Het doel is de Maashorst landelijk breed uit te dragen. Leden hebben hierdoor een platform om zichzelf te promoten. Zie maashorst-events.nl

Stichting Maashorst Betrokken Ondernemers wil een bijdrage leveren aan de ondernemers, in de economische schil van natuurgebied de Maashorst: Uden, Oss, Bernheze en Landerd, 
door het creëren van:

  • een netwerk van ondernemers die elkaar door hun individuele visie vinden.
  • een goede PR en communicatie over dit gebied
  • een informatievoorziening over het gebied en deze stroom activeren
  • leermomenten in de behoefte van deze doelgroep
  • erkenning, herkenning en bekendheid voor de grote diversiteit aan bedrijven en locaties
  • een mogelijkheid tot het online, lokaal, regionaal en landelijk tot ver over de grenzen; opzetten van een PR zodat inwoners, bezoekers en toeristen een grote diversiteit aan activiteiten en recreatie vinden
  • faciliteiten om activiteiten te laten ontplooien.

Heb je nieuws? Stuur deze naar pr@maashorst-betrokken-ondernemers.nl. Je kan het nieuws volgen via onze website kopje nieuws en een keer per maand sturen we je een update per nieuwsbrief.

Het gebruik van het Maashorst-logo en -huisstijl gebruiken ook onze leden zoals opgesteld door de stuurgroep in de vorm van banners van het OERgebied in Brabant.

Een Maashorst fair in het kader van Oerlekker, We Are Food. 
De Maashorst Betrokken Ondernemers worden hiervoor opgeroepen om zich op dit festival te presenteren en zijn daar ook als dusdanig herkenbaar d.m.v. het logo

Om versterking in elkaar te vinden, te leren van elkaar en informatie te delen, met als doel erkenning, herkenning en bekendheid te krijgen als Maashorst betrokken bedrijf en daarnaast belangstellenden te laten genieten door het aanbod. Een daadwerkelijke ontmoeting zal een proces van humanisering en verbinding op gang brengen.

Walking Event de Maashorst, derde zondag van maart. 

Wandelevenement door de Maashorst. Wandelsportvereniging Ons Genoegen Schaijk is verantwoordelijk voor de routes van Walking Event De Maashorst. Deze vereniging maakt dus ieder jaar mooie routes met de kennis van De Maashorst die zij heeft op het gebied van wandelen. Zo kom je ieder jaar langs de mooiste plekjes van dat gedeelte van De Maashorst. Zie www.maashorst-events.nl