Aan gezeten dinsdag 1 maart 2016 namens de club Dinie v.d. Brenk.
Bijeenkomst in Uden Mondriaanplein 22, Uden.

340px-Blaue-bananeHet platform Ondernemend Uden
Bestaande uit 12 ondernemersverenigingen en netwerken uit de hele gemeente Uden en het plaatsje Zeeland. Vertegenwoordiging uit Horeca, recreatie, industrie en MKB.
Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: infrastructuur, promotie, leegstand, slechte communicatie met gemeente. De bestuurders die namens hun achterban hier aan tafel zitten zijn er van overtuigd dat de gemeente Maashorst een voldongen feit wordt.

Opschaling, is in de optiek aan deze tafel, is de enige manier om mee te kunnen communiceren op provinciaal en landelijk niveau. Immers 3 steden uit de top 10 grote steden Van Nederland liggen in Brabant. Te weten op 5 Eindhoven op 6 Tilburg op 9 Breda Om enig inbreng in beleid bij de provincie te hebben is opschaling de enige manier. De heer Jetten kwam met een illustratie die verduidelijkt hoe centraal de Maashorst ligt in de blauwe banaan. De huidige en te vormen gemeenten liggen om de nieuw te vormen gemeente Maashorst heen

Oss 89.796
land van Cuijk 90.000
Meierij 78.750
Maashorst (Uden, Bernheze, Landerd) 86.436

De gebieden en steden om ons heen hebben allemaal een sterke drang hun industrie te versterken. De Maashorst heeft de exploitatie van betere natuur, recreatie, gezond-landschap als kern prioriteit gesteld. maashorst in de blauwe banaanEen grote zorg is de leegstand van het centrum, belangrijk is hierin een goed nieuw beleid te vormen om de gewenste bezoekers aantallen naar het centrum te handhaven.
De Gemeente Uden trekt ondersteunende promotie budgetten weg bij het SUP. Dit terwijl in deze tijd ondersteuning van groot belang is. Er gaat budget naar Hier houden wij Van (bureau Clap). Er is geen communicatie en draagvlak van ondernemers bij deze promotie.

Wordt deze visie ook gedragen door ondernemers op de Maashorst ?
Als de ondernemers in samenspraak met de gemeente voorwaarden wil scheppen tot beter ondernemers/werk/leefklimaat zullen zij dan gehoord worden? Afgevaardigden van de Maashorst Betrokken Ondernemers zitten bij veel partijen in een adviserende rol aan tafel. Doordat deze club geen politieke banden of directe belangen heeft bij bepaalde gemeente’s zouden zij geschikt zijn om als klankbord, informatie verschaffer en neutrale partij te fungeren in de vele discussies met de lokale overheden.

De Maashorst Betrokken Ondernemers hebben aangeboden indien de achterban het hiermee eens is een bijeenkomst mede te organiseren waarbij alle ondernemers vertegenwoordigende partijen van betrokken partijen aanwezig zijn. Doel is er zo achter te komen wat de belangen van ondernemers in het gebied zijn.

Wat Maashorst Betrokken Ondernemers betreft:
Dit zou een groene long in de blauwe banaan moeten zijn,
met recreatie als het kloppend hart van de economie.