Schapenhouders Wim en Joke Jans komen uit Zeeland en hebben 30 hectare grond. Toen ze overgingen van melkkoeien en varkens naar schapen was dit een enorme verrassing voor hun omgeving. Al vanaf 2007 zijn ze er mee bezig en de aanleiding was de aanschaf van een border collie, een schapendrijver. Dat groeide uit tot een compleet nieuwe bedrijfstak, de schapenhouderij. Inmiddels zijn Wim en Joke met hun kuddes een bekend beeld op de Maashorst. Schapenbegrazing kan op ecologisch en beheertechnisch vlak op de volgende manieren een belangrijke bijdrage leveren. Het levert o.a. een bijdrage aan een grotere structuurrijkdom ten voordele van typische natuurwaarden van uiteenlopende terreintypes, het is een flexibele manier van werken want schapen kunnen ook op de minder toegankelijk plekken komen en het is een extensieve werkwijze die radicale, machinale ingrepen overbodig maakt.
Begrazingsbedrijven aangesloten bij het collectief van Schapenbegrazing.nl beheren natuurterreinen met schaapskuddes. De kuddes begrazen heidegebieden, schraalgraslanden, dijken, uiterwaarden, beekdalen en stadsparken. Deze begrazingsprojecten worden door eigen herders uitgevoerd of in samenwerking met andere begrazingsbedrijven, zelfstandige herders en schaapskuddebeheerders.

Ja, Zo Begrazing ’T Nabbegat
Nabbegat 9
5411 RM Zeeland
te.: 06-50904239
www.schapenbegrazing.nl